Agios Athanasios: is an independent municipality of Cyprus located in the Limassol District. Located 3km (1.86 mi) away from the district’s capital, Limassol, and named after the Athanasius of Alexandria, it functions as a suburb of the city.

Ο Άγιος Αθανάσιος είναι προάστιο της Λεμεσού και ανεξάρτητος δήμος της Κύπρου από το 1986. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό και οφείλει το όνομα του στον πολιούχο του δήμου Άγιο Αθανάσιο. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 15000 περίπου κατοίκους.

Agros: is a village built on the Troödos Mountains, in the region of Pitsilia, in southwest Cyprus, which has built amphitheatrically among high mountains at an altitude of 1100 metres with a population of approximately 1,000. Agros is one of the most interesting villages of Cyprus and the Pitsilia area. The village is located 45 minutes away from the cities of Nicosia and Limassol, 20 minutes from Troödos Square and 80 minutes from the international airports of Larnaca and Paphos.

Ο Αγρός είναι χωριό της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είχε 806 κατοίκους. Ο Αγρός είναι κτισμένος αμφιθεατρικά ανάμεσα σε ψηλά βουνά σε υψόμετρο 1100 μέτρων.

Ardana Community

A village in the currently occupied area of ​​the province of Famagusta, at the southern foot of the Pentadaktylos mountain range, about ten kilometers north of Trikomo, on the road that leads to the country resort of Kantara. It is located at a strategically critical hilly point in the province of Famagusta (between Karpasia – Mesaoria), at an altitude of about two hundred and twenty meters above sea level. To the east flows the river Ieropotamos and to the west Agios Savvas.
The administrative boundaries of the village include forest and shrubby natural vegetation in the north, Kantara forest and cultivated area in the south, east and west.

The population of the village in the twentieth century ranged from 285 inhabitants in 1901 to 561 in 1946. In 1973, a year before the Turkish invasion, the population was 412 people.

Regarding the name of the village there are various versions. But the one with which most of those who have dealt with the etymology of the word Ardana agree, is that it comes from the word ardanion or ardalion, which means watering can and comes from the newer type of irrigate ardo, which means water.

Χωριό της κατεχόμενης σήμερα περιοχής της επαρχίας Αμμοχώστου, στους νότιους πρόποδες της οροσειράς του Πενταδακτύλου, δέκα περίπου χιλιόμετρα στα βόρεια του Τρικώμου, στο δρόμο που οδηγεί στο εξοχικό θέρετρο της Καντάρας. Βρίσκεται σε στρατηγικό κρίσιμο λοφώδες σημείο της επαρχίας Αμμοχώστου (μεταξύ Καρπασίας – Μεσαορίας), σε ένα υψόμετρο διακοσίων είκοσι περίπου μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα ανατολικά του ρέει ο ποταμός Ιεροπόταμος και στα δυτικά ο Άγιος Σάββας.

Τα διοικητικά όρια του χωριού περιλαμβάνουν δάσος και θαμνώδη φυσική βλάστηση στα βόρεια, δάσος Καντάρας και καλλιεργούμενη έκταση στα νότια, ανατολικά και δυτικά.

Ο πληθυσμός του χωριού τον εικοστό αιώνα κυμαινόταν από 285 κατοίκους το 1901 μέχρι 561 το 1946. Το 1973, ένα χρόνο πριν την τουρκική εισβολή, πληθυσμός ήταν 412 άτομα.
Όσον αφορά την ονομασία του χωριού υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Εκείνη όμως με την οποία συμφωνούν οι περισσσότεροι, από όσους έχουν ασχοληθεί με την ετυμολογία της λέξης Άρδανα, είναι ότι προέρχεται από τη λέξη αρδάνιον ή αρδάλιον, που σημαίνει ποτίστρα και προέρχεται από το νεώτερον τύπο του αρδεύω άρδω, που σημαίνει ποτίζω.

Arsos is a village in the Limassol district built at a height of 800m above sea level with particularly charming architecture, preserving to a large extent its traditional character whose main element is the magnificently carved limestone. Arsos wine, famous since antiquity, was considered one of the best produced on the island, a reputation continuing to this day. In fact, wine making is still the villagers’ main occupation. Arsos acquired its name in the French Lusignian era when it was called Tarcce. Apart from the natural beauties of the village itself, today’s visitor will be enchanted by the rich and attractive scenery surrounding it.

Το Άρσος είναι χωριό της επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο. Απέχει από την πόλη της Λεμεσού περίπου 40 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είχε 202 κατοίκους

Athienou: is a village in Larnaca District, Cyprus. It is one of only four villages located within the United Nations Buffer Zone, the other three being Pyla,Troulloi and Deneia. Today, Athienou has a population of around 5,000 people and is home to Davidson College’s Athienou Archaeological Project

Η Αθηένου είναι κωμόπολη στην επαρχία Λάρνακας στην Κύπρο. Είναι ένα από τα τρία χωριά που βρίσκονται στην Νεκρή Ζώνη των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, το 65% του εδάφους του Δήμου είναι κατεχόμενο.

Ayia Napa: lies near Cape Greco at the eastern part of Cyprus, just south of Famagusta and forms part of a larger area known as Kokkinochoria (“Red Villages”, a name derived from the red colour of their soil). It is a town of Famagusta District, in the remaining southern part of the district occupied by Turkish forces in 1974. Ayia Napa is about 8 kilometres (5.0 mi) from Protaras, a town that has recently seen similar development, but still manages to remain low-key and remains more favourable for families and Cypriot locals.The word “Ayia” (Agia) means “holy” in Greek. “Napa” is archaic and means “wooded valley” or dell. In ancient times the area surrounding the town was covered with thick forest.

Η Αγία Νάπα είναι κωμόπολη της Κύπρου στην Επαρχία Αμμόχωστου και ανεξάρτητος δήμος από το 1986. Βρίσκεται πιο ανατολικά από το Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια. Λόγω των αμμωδών παραλιών της είναι δημοφιλέστατος τουριστικός προορισμός

Omodos, a picturesque and beautiful village in the province of Limassol, is built 42 kilometers northwest of the city of Limassol. It is certain that wandering the narrow streets of Omodos with the traditional houses and the flower pots but also in its separate square with its cafes, you will be impressed by the picturesqueness of the village as well as the hospitality and simplicity of its inhabitants.

Do not forget to visit the Monastery of the Holy Cross, the pride of Omodos, but also its remarkable museum sites, such as: Omoditi Lace Rescue Center, Museum of the Struggle 1955-1959, the icon store, the Museum of Folk Art, the Museum of Pina , but also the Great Synod with its exquisite wood-carved ceilings.

As for the lovers of good food, they can enjoy Cypriot delicacies in the beautiful and traditional taverns of Omodos and if they want they can spend the night in the agritourism accommodation of the community.

Το Όμοδος, ένα γραφικό και όμορφο χωριό της επαρχίας Λεμεσού, είναι κτισμένο 42 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Λεμεσου. Είναι βέβαιο πως περιδιαβαίνοντας στα στενά δρομάκια του Ομόδους με τα παραδοσιακά σπίτια και τις λουλουδιασμένες γλάστρες αλλά και στην ξεχωριστή πλατεία του με τα καφενεία της,, θα σας εντυπωσιάσουν τόσο η γραφικότητα του χωριού όσο και η φιλοξενία και η απλότητα των κατοίκων του.

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε τη Μονή του Τιμίου Σταυρού, το καμάρι του Ομόδους, αλλά και τους αξιόλογους μουσειακούς του χώρους, όπως το: Κέντρο διάσωσης της Ομοδίτικης Δανδέλλας, Μουσείο Αγώνος 1955-1959, το εικονοσκευοφυλάκιο, μουσείο λαικής τέχνης, Η Πινακοθήκη , Μουσείο Φωτογραφίας, αλλά και το Μέγα Συνοδικό με τα εξαίσια ξυλόγλυπτα ταβάνια.

Όσο για τους λάτρεις του καλού φαγητού, μπορούν ν’ απολαύσουν κυπριακούς μεζέδες στις όμορφες και παραδοσιακές ταβέρνες του Ομόδους και αν θέλουν μπορούν να διανυχτερεύσουν στα αγροτουριστικά καταλύματα της κοινότητας.

Cyprus Broadcasting Corporation (Greek: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Turkish: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu), orCyBC (ΡΙΚ, KRYK), is Cyprus’ public broadcasting service. It transmits island-wide on four radio and two domestic television channels, and uses one satellite channel for the Cypriot diaspora. CyBC is a nonprofit organization, using its entire income for its mission to provide objective information and entertainment to the people of Cyprus.

Το ΡΙΚ (Ελληνικά: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τουρκικά: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu), ήCyBC (ΡΙΚ, KRYK), είναι η δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων της Κύπρου. Μεταδίδει σε όλο το νησί σε τέσσερα ραδιοφωνικά και δύο εγχώρια τηλεοπτικά κανάλια και χρησιμοποιεί ένα δορυφορικό κανάλι για την κυπριακή διασπορά. Το CyBC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που χρησιμοποιεί ολόκληρο το εισόδημά του για την αποστολή του να παρέχει αντικειμενικές πληροφορίες και ψυχαγωγία στο λαό της Κύπρου

Cyprus Hellenic Cultural Association

“The Hellenic Cultural Association  of Cyprus” was founded in 1947 and aims to cultivate Greek literature and the arts.
Τhe “The Hellenic Cultural Association  of Cyprus”  has set as goals the cultivation of  a  productive dialogue and communication between its members as also the conducting of  scientific  discussions and research relating primarily to  Greek letters and arts from  antiquity until today, and to related issues of other advanced countries , mainly associated with the growth and culture of Greek civilization.
Moreover, the Association consider it a high priority to promote Greek culture, enable the understanding of Greek culture  and mainly to cultivate and strengthen the bonds between the organization and  other relevant Cultural European groups.

The founder and first President of the Group was Constantinos Spyridakis  who was the first Minister of Education of the Republic of Cyprus. Second President was the Greek writer Kypros Chrysanthis, who was succeeded by Costas Hadjistefanou, Maroula Violaris and Costas Giorgallidis.  The present President is Chrysothemis Hadjipanayi.

Τhe Hellenic Cultural Association of Cyprus issued, by the end of the second year of its foundation, an  annual Bulletin , which in 1960 was renamed   “Philological Cyprus” and  actively participates in various cultural events in our country.  In 1979 it was  awarded the Prize of the Academy of Athens.

The “Philological Cyprus” focuses on a wide range of subjects related to Greek literature and art and its pages are  interspersed with black and white drawings or photographs of Cypriot artists.

“Τhe Hellenic Cultural Association of Cyprus” has assets of considerable literary and philological publications aiming to facilitate the understanding of Greek literature and civilization.
The overall aim of the Group is the dissemination  of its cultural contribution on a pan-European level, in cooperation with similar or other cultural associations.

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου – Ε.Π.Ο.Κ.  ιδρύθηκε το 1947 και σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του καταστατικού του στοχεύει στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών.

Σκοποί του Ομίλου, σύμφωνα με το ιδρυτικό του καταστατικού είναι  η στενή επικοινωνία και πνευματική επαφή των μελών του, καθώς και η διεξαγωγή  συζητήσεων  και ερευνών   επί επιστημονικών και γενικότερων πνευματικών θεμάτων αναφερομένων πρωτίστως εις τα ελληνικά γράμματα και τέχνες καθ’ όλη  την συνεχή εξέλιξη   από την αρχαιότητα  μέχρι σήμερα, και επί σχετικών θεμάτων των άλλων πολιτισμένων χωρών, κυρίως των σχετιζομένων με την ανάπτυξη και καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού.
Παράλληλα, απώτεροι σκοποί του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου είναι  η όσον το δυνατόν ευρύτερη επίδραση  και ακτινοβολία του Ομίλου προς καλύτερη  κατανόηση  του ελληνικού πολιτισμού και η δι’ αυτού ανάπτυξη της πνευματικής ζωής της Κύπρου καθώς και η σύσφιγξη  των πνευματικών  δεσμών της Κύπρου μετά της λοιπής Ελλάδος και η πνευματική επικοινωνία αυτής μετά των άλλων πολιτισμένων χωρών.

Πρώτος Πρόεδρος του Ομίλου υπήρξε ο ιδρυτής του, αείμνηστος Κωνσταντίνος Σπυριδάκης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Υπουργός Παιδείας, με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Δεύτερος Πρόεδρος και μέχρι του θανάτου του, διετέλεσε ο δραστήριος
Ελληνοκεντρικός λογοτέχνης Κύπρος Χρυσάνθης, τον οποίο διαδέχθηκε ο κ. Κώστας Χατζηστεφάνου.  Ακολούθησεν η Μαρούλα Βιολάρη και ο Κώστας Γιωργαλλίδης.  Παρούσα Πρόεδρος είναι η Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή.

Ο Ε.Π.Ο.Κ. εκδίδει από το τέλος του δευτέρου έτους της ιδρύσεώς του ετήσιο Δελτίο, το οποίο το 1960 μετονομάσθηκε σε  «Φιλολογική Κύπρο», συμμετέχει ενεργά με διάφορες εκδηλώσεις στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας  και για την όλη προσφορά του  το 1979 βραβεύθηκε  από την Ακαδημία Αθηνών (1979).
Η «Φιλολογική Κύπρος» εστιάζεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από μικρές ή εκτενέστερες μελέτες και λογοτεχνικά κείμενα, που διανθίζονται με μαυρόασπρα σχέδια ή φωτογραφίες ζωγραφικών έργων Κυπρίων δημιουργών, ενίοτε δε συμπληρώνεται και από ειδικό προσάρτημα.
Ο Ε.Π.Ο.Κ.  επίσης έχει στο ενεργητικό του αξιόλογες  λογοτεχνικές  και φιλολογικές εκδόσεις.  Στόχος του είναι η εξακτίνωση του έργου του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με τη συνεργασία ομοειδών και άλλων πολιτισμικών συνδέσμων.

The Cyprus National Commission for UNESCO is a part of the global network of national bodies, which cooperate with UNESCO to implement and promote projects and activities within the five main thematic sectors of the Organisation: Education, Natural Sciences, Culture, Social and Human Sciences, Communication and Information.

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο εθνικών φορέων οι οποίοι συνεργάζονται με την UNESCO για εφαρμογή και προώθηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους πέντε βασικούς θεματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Οργανισμός: Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Πολιτισμός, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επικοινωνία και Πληροφόρηση.