Sotira is a large village within the region of Ammochostos, in the geographical area of Kokkinochoria, at about 10 km south of Ammochostos town. It is built at an altidute of 75 metres above the sea level. The place is full of plains with a slope towards the beach. Most of the residents are engaged with stockraising as well as with other kinds of occupations.

Η Σωτήρα είναι κωμόπολη της Επαρχίας Αμμοχώστου της Κύπρου, κοντά στην πόλη της Αμμοχώστου και ένα από τα μεγαλύτερα Κοκκινοχώρια. Η Σωτήρα είναι παραλιακή κωμόπολη και κατέχει μια μπλε σημαία για την παραλία της Αγίας Θέκλας. Διάσημη για τις Βυζαντινές και τις Μεταβυζαντινές της εκκλησίες, η Σωτήρα δεν ονομάζεται τυχαία “Βυζαντινή κωμόπολη”. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, το χωριό αριθμεί 5.589 κατοίκους, αριθμός που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

THE COMMUNITY OF LEONARISSO

An occupied Greek village of Karpasia. It was the crossroads and the exit point form the long narrow Karpasia peninsular into the inland. It is built on a peculiar plateau which constitutes a continuation of the Pentadaktylos plateau upon the main road from Famagusta to Apostolos Andreas and is situated in the middle of this route. At the time of the Turkish invasion of 1974, a few residents managed to escape, however the majority remained trapped in the village, they too however were of course gradually forced to desert it. Today it is inhabited by Turks from Anatolia and some Turkish Cypriots.

There is no clear evidence as to when the village was established and from where it took its name. There is however a lot of evidence that the village existed from ancient times and that its name has an Ancient Greek origin. The ancient settlements encircling the village as well as the many ancient objects, statues and other discoveries testify that the area was inhabited from very early on.

There is the opinion among some that the name Leonarisso is derived from the words “leon” (= lion) and “arsos” (= grove/wood), which would makes it “leontos arsos” (“the lion’s forest”).

Jack G. Goodwin in his book, «A Toponymy of Cyprus», gives his own suggestion concerning the name of the village: “Leonarisso meaning lion’s den”.

Κατεχόμενο Ελληνικό χωριό της Καρπασίας. Αποτελεί το σταυροδρόμι και το σημείο εξόδου από τη στενόμακρη χερσόνησο της Καρπασίας προς την ενδοχώρα. Είναι κτισμένο πάνω σε ένα ιδιόμορφο οροπέδιο που αποτελεί προέκταση του οροπεδίου του Πενταδάκτυλου, επί του κύριου δρόμου, Αμμοχώστου – Αποστόλου Ανδρέα, στο μέσο περίπου αυτής της διαδρομής. Κατά την εισβολή του 1974, λίγοι κάτοικοι κατόρθωσαν να διαφύγουν, οι περισσότεροι έμειναν εγκλωβισμένοι, οι οποίοι φυσικά υποχρεώθηκαν σταδιακά να το εγκαταλείψουν. Σήμερα κατοικείται από Τούρκους της Ανατολίας και μερικούς Τ/Κ.

Δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για το πότε δημιουργήθηκε το χωριό και από που πήρε το όνομά του. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι το χωριό υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων και ότι το όνομα του έχει αρχαία Ελληνική προέλευση. Οι πανάρχαιοι οικισμοί στην περίμετρο του χωριού καθώς και πολλά αρχαία αντικείμενα, αγάλματα και άλλα ευρήματα, μαρτυρούν ότι η περιοχή ήταν κατοικημένη από τα πολύ παλιά χρόνια.

The Cyprus Photographic Society was established in Nicosia in 1963. The eventual growth in the use of cameras and hence of people keen to improve and enhance their knowledge in photography, led to the formation of the Limassol Branch in 1984.

The Cyprus Photographic Society’s mission is to help develop and promote the art of photography. The Society offers equal opportunities and does not discriminate, among its members, on the bases of race, creed, color, national origin or sex.

Το Παράρτημα Λεμεσού της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, είναι το πρώτο από τα Παραρτήματα της, με έτος ίδρυσης το 1984. Είναι επίσης Ιδρυτικό μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού.  Έχει σήμερα πολλά εγγεγραμμένα μέλη, τα περισσότερα από τα οποία συμμετέχουν ενεργά στις πολλές δραστηριότητες που διοργανώνει.

Το Παράρτημα της Λεμεσού βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σε μια περιοχή, η οποία εντάσσεται μέσα στα σχέδια ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης,  σ’ ένα πλήρως ανακαινισμένο οίκημα, στην οδό Αγκύρας 120, (πάνω από το παλαιό οίκημα της Σ.Π.Ε. Μόρφου).

Πρόκειται για ένα όμορφο και καθ’ όλα λειτουργικό χώρο. Ένας χώρος πλήρως  εξοπλισμένος, διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους χώρους και ανέσεις, όπως μια μεγάλη και λειτουργική αίθουσα εκδηλώσεων, με εκθεσιακό χώρο, ένα άρτια εξοπλισμένο σκοτεινό θάλαμο στη διάθεση των μελών του, καθώς επίσης και μια πλούσια βιβλιοθήκη με βιβλία, περιοδικά και άλλα έντυπα που αφορούν τη φωτογραφική τέχνη. Η βιβλιοθήκη αυτή ενημερώνεται συνεχώς.

Σκοπός της ίδρυσης της ΦΕΚ είναι η ανάπτυξη και πρόοδος της φωτογραφικής τέχνης, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης του πολιτιστικού επιπέδου στην Κύπρο.  Η Εταιρεία δεν λαμβάνει υπόψη, πολιτικές, θρησκευτικές, ιδεολογικές  πεποιθήσεις, εθνική προέλευση και θρησκεία. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με ενδιαφέρουσες διαλέξεις, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, οργάνωση φωτογραφικών διαγωνισμών και εκθέσεων, προβολές διαφανειών, ψηφιακών εικόνων και κινηματογραφικών ταινιών, την προώθηση οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων που προάγουν και αναπτύσσουν   το    ενδιαφέρον    στις    γνώσεις, την εξάσκηση   της φωτογραφικής τέχνης και επιστήμης και τέλος τη διοργάνωση εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

The Union of Cyprus Municipalities is the main association of Local Authorities in Cyprus. Its core functions are to contribute to the development of local government autonomy, as well as to act as spokesman of local government interests vis-a-vis the central government and other national institutions. It also takes an active stand in the relations between Cyprus and the European Union.
Among the 39 Cypriot Municipalities, 9 are under Turkish occupation since 1974 (AKANTHOUFAMAGUSTA,KARAVASKYRENIAKYTHREALAPITHOS, LEFKONIKON, LYSI and MORPHOU) as a result of the occupation of 37% of the territory of the Republic of Cyprus by Turkey following the 1974 military invasion. Since then, these nine municipalities are “displaced”: These Municipalities continue to maintain their legal status, although their mayors and councils have temporarily been displaced to the government-controlled area, as well as the vast majority of their constituents.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι η κύρια οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, έναντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9 από τους 39 Δήμους της Κύπρου βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή από το 1974 (ΑΚΑΝΘΟΥΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ, ΚΕΡΥΝΕΙΑ, ΚΥΘΡΕΑ, ΛΑΠΗΘΟΣ, ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ, ΛΥΣΗ και ΜΟΡΦΟΥ), ως αποτέλεσμα της κατοχής του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, μετά την εισβολή του 1974. Έκτοτε, οι εννέα αυτοί Δήμοι είναι εκτοπισμένοι: Συνεχίζουν να διατηρούν το νομικό τους καθεστώς, αν και οι Δήμαρχοι και τα συμβούλια τους έχουν προσωρινά εκτοπιστεί στις ελεύθερες περιοχές, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τους.

The Department first operated in 1896 – as a Branch of the Department of Public Works, with responsibility for water supply and irrigation. In 1939 it was transformed into a separate Department with the name Department of Water Supply and Irrigation and in 1954 it was renamed to Department of Water Development, a name that it maintains until today. In 1960, with the establishment of the Republic of Cyprus, it joined the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment. Gradually, it was reorganized into various Services as well as five District Offices in the cities, Nicosia, Limassol, Paphos, Larnaca and Famagusta. The purpose of the reorganization was the most effective implementation of the water policy of the newly formed Cypriot state. This structure is maintained to this day. The Department is responsible for the implementation of the water policy of the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment in order to rationally develop, protect and manage the water resources of Cyprus.

Το Τμήμα πρωτολειτούργησε το 1896 – ως Κλάδος του Τμήματος Δημοσίων ‘Εργων, με αρμοδιότητα την ύδρευση και άρδευση. Το 1939 μετατράπηκε σε ξεχωριστό Τμήμα με την ονομασία Τμήμα Υδατοπρομηθειών και Αρδεύσεων και το 1954 μετονομάστηκε σε Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ονομασία που διατηρεί μέχρι σήμερα. Το 1960, με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντάχθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σταδιακά, αναδιοργανώθηκε σε διάφορες Υπηρεσίες όπως επίσης σε πέντε Επαρχιακά Γραφεία στις πόλεις, Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Αμμοχώστου. Σκοπός της αναδιοργάνωσης ήταν η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της υδατικής πολιτικής του νεοσύστατου κυπριακού κράτους. H δομή αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της υδατικής πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με σκοπό την ορθολογική ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

The Women Lyceum Club of Famagusta was founded in Famagusta in 1930 by the memorable Maria Panayioti Ioannou, a fiery teacher that made Sunday School a reality in an effort to elavate women and to battle against illiteracy. It is a spiritual, philanthropic and cultural NGO whose activities promote and preserve heritage and culture. Lessons are offered towards children and young people in music, dancing, singing, theatre, recitation and other cultural and artistic activities. On the 1st of September 2009, Women Lyceum Club of Famagusta has embarked on the implementation of a one-year project, funded by the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism and from the Republic of Cyprus. This project will be twofold, covering the partial completion of Women Lyceum Club of Famagusta ‘s new premises in Larnaca, as well as the implementation of an enriched programme of cultural activities. These activities will include piano seminars (by the internationally acclaimed pianist Mr. Christodoulos Georgiadis), a piano recital (bi-communal event), traditional dance lessons, experiential and pottery workshops, as well as preparation of traditional pastries.

Από τα πρώτα γυναικεία σωματεία της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1930 από την Μαρία Π. Ιωάννου. Είναι σωματείο δημιουργικής προσφοράς στον Πολιτισμό και την Φιλανθρωπία, με μεγάλη Εθνική και Κοινωνική δράση τόσο πριν όσο και μετά την προσφυγιά. Υπάρχει το Κεντρικό Λύκειο στην Λεμεσό και Παραρτήματα στην Λάρνακα, Λευκωσία και το Παραλίμνι.

Yeri: is a large village in Cyprus, 10 kilometres (6.2 mi) south-east of the capital Nicosia. In 2001, it had a population of 6,643. As of 2011, its population was 8,235. Following a referendumin 2011, Yeri has become a municipality.

Ο Ακριτικός Δήμος, Γερίου, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Κύπρου, τη Λευκωσία, και απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από την Πανεπιστημιούπολη, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Εθνικό Πάρκο. Από το 1974, δυστυχώς ένα μέρος της έκτασης του δήμου είναι κατεχόμενο, ενώ ένα άλλο μικρότερο είναι «νεκρή ζώνη». Η παράδοση και ο εκσυγχρονισμός συνυπάρχουν αρμονικά στο δήμο. Από τη μία, στον πυρήνα του δήμου υπάρχει η γραφική γειτονιά με σπίτα «παραδοσιακής τεχνοτροπίας και κτισμένα από πλιθάρι» όπως κτίζονταν.

The Cyprus National Commission for UNESCO is a part of the global network of national bodies, which cooperate with UNESCO to implement and promote projects and activities within the five main thematic sectors of the Organisation: Education, Natural Sciences, Culture, Social and Human Sciences, Communication and Information.

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο εθνικών φορέων οι οποίοι συνεργάζονται με την UNESCO για εφαρμογή και προώθηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους πέντε βασικούς θεματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Οργανισμός: Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Πολιτισμός, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επικοινωνία και Πληροφόρηση.

Yermasoyia is a coastal municipality situated in the southern part of Cyprus (Limassol district). The first traces of Yermasoyia can be found on the 12th century. The Municipality itself was founded in 1994. The town has a population of 9,000 and its economy is mainly based on the tourism sector. The name of the village Yera-Mesogia = Holy Inland Area – derives from its location and its cultural background. Yera indicates that in the area there were many churches, and Mesogia, that the village is away from the coast.

Η Γερμασόγεια είναι προάστιο της Λεμεσού και ανεξάρτητος δήμος της Κύπρου από το 1994. Συνορεύει με τους δήμους Λεμεσού και Αγίου Αθανασίου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είχε πληθυσμό 13421 κατοίκους.