Μετά από την πρόσφατη υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Cyprus University of Technology / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Δήμος Αραδίππου – Municipality of Aradippou , έχει δρομολογηθεί μια σειρά από δράσεις με στόχο την καλλιέργεια των σχέσεων των δύο μερών και την προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα και στο πλαίσιο ψηφιοποίησης του ιστορικού του Αρχείου και της μνήμης της Αραδίππου, ο Δήμος Αραδίππου προκηρύσσει υποτροφία για διδακτορική διατριβή στον Τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με την αντίστοιχη Unesco Chair on Digital Cultural Heritage στο συγκεκριμένο τομέα στο Τεχνολογικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).
Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι για τρία (3 χρόνια) και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021, ή το αργότερο από την 1/1/2022.
Κύριο αντικείμενο της υποτροφίας αποτελεί η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση, προστασία και επιστημονική προβολής της Ιστορίας και Μνήμης της Αραδίππου. Με την υλοποίηση της δράσης αυτής ο Δήμος Αραδίππου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσδιορίζουν με σαφήνεια τους κοινούς τους στόχους και δεσμεύονται για την περαιτέρω διεύρυνση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και άλλης συνεργασίας μεταξύ τους. Την ίδια στιγμή, η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου αποτελεί για τον Δήμο Αραδίππου ένα ισχυρό και αποφασιστικό βήμα για τη διάσωση και προβολή της ιστορικής του ταυτότητας, αλλά και της ανάδειξης του ως θεσμικός εγγυητής μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3tDrgHS