Πέντε (5) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στις Έδρες της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ERA Chair on Digital Cultural Heritage

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Το Εργαστήριο (DHRLab), το οποίο κατέχει από το 2018  δυο σημαντικές και μοναδικές έδρες σε παγκόσμιο επίπεδο, την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage) και την Έδρα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage), προκηρύσσει τις παρακάτω πέντε (5) θέσεις εργασίας: 

  • Four (4) PhD fellows /ESR places στην έδρα της UNESCO και την αντίστοιχη του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου (ERA), στο ερευνητικό πεδίο της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στην Πολιτιστική Πληροφορική (Digital Heritage and Cultural Informatics)

 

  • Οne (1) full time Experience Researcher (ER)/ postdoctoral Research Associate στην έδρα της UNESCO και την αντίστοιχη του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου (ERA), στο ερευνητικό πεδίο της Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 (12:00 μ.μ – μεσημέρι)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης (Διευθυντής)

Email: marinos.ioannides@cut.ac.cy  

Τηλ: +357-25-002020