Στo πλαίσιo του διεθνούς συνεδρίου CAA 2021, η Έδρα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage) διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα το έργο MNEMOSYNE.

Το CAA (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) είναι ένας διεθνής οργανισμός που συγκεντρώνει αρχαιολόγους, μαθηματικούς και επιστήμονες υπολογιστών/ πληροφορικής. Στόχος του CAA είναι να ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των επιστημονικών κλάδων, να παρέχει πληροφορίες για την έρευνα, για τις τρέχουσες εργασίες στον τομέα και να ενθαρρύνει τη συζήτηση και τη μελλοντική πρόοδο. Το συνέδριο του 2021, αν και ήταν αρχικά προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, εξαιτίας της πανδημίας της COVID-19 και των περιοριστών μέτρων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με διάρκεια 5 μέρες, από τις 14 μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2021. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, συμπεριλαμβανομένου και του Δρα. Μαρίνου Ιωαννίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και κατόχου της έδρας της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το έργο Μνημοσύνη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, από τις  11:50-14:20. Ο κάτοχος της Έδρας Μνημοσύνη, Δρ. Κυριακός Ευσταθίου, παρουσίασε το έργο και στη συνέχεια  έμπειροι ερευνητές από το διεθνή χώρο παρουσίασαν το ερευνητικό τους έργο και τα αντίστοιχα ερευνητικά αποτελέσματα σε επιμέρους ερευνητικές περιοχές, σχετιζόμενες με το έργο  MNEMOSYNE. Από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψε το συμπέρασμα ότι η ανταλλαγή εμπειριών από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και ο τρόπος που προσεγγίζουν θέματα σχετιζόμενα με τη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς από διαφορετική σκοπιά ο κάθε ένας, θα βοηθήσει τους ερευνητές του έργου MNEMOSYNE στην επίτευξη του βασικού στόχου του έργου, που είναι η ολιστική τεκμηρίωση του κύκλου ζωής της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το έργο MNEMOSYNE έχει σαν βασικό στόχο να προωθήσει τον ερευνητικό τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη και να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο Κέντρο Αριστείας. Επίσης στο πλαίσιο του Έργου, έχει ξεκινήσει η δημιουργία ενός προγράμματος μάστερ e-learning στην Πολιτιστική Πληροφορική και η ανάπτυξη ενός διατομεακού και διεπιστημονικού δικτύου συνεργατικών ενώσεων με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Το έργο MNEMOSYNE, έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόσει ένα υψηλής ποιότητας τριφασικό ερευνητικό πρόγραμμα με επίκεντρο την ολιστική τεκμηρίωση του κύκλου ζωής της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την υποστήριξη των υπαρχουσών και πιθανών αναγκών των χρηστών. Tο Έργο ασχολείται με μια σειρά πολύπλοκων περιπτωσιολογικών μελετών τόσο κινητής όσο και ακίνητης κληρονομιάς.

Η ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει:

  • Απόκτηση δεδομένων Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς,
  • Επεξεργασία δεδομένων Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς,
  • Μοντελοποίηση δεδομένων Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς,
  • Διαχείριση γνώσεων Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς,
  • Συντήρηση Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς,
  • Χρήση Πολιτιστικής Ψηφιακής Κληρονομιάς και επαναχρησιμοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.facebook.com/EU.Mnemosyne  και https://www.facebook.com/Unesco.DCH