Δύο χρόνια μετά την ψήφιση της Οδηγίας 2019/790[1] περί κατοχύρωσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να έχουν ενσωματώσει την Οδηγία σε εθνικές νομοθεσίες μέχρι τις 7 Ιουνίου του 2021. Ο τομέας της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κλήθηκε να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και μηχανισμούς εν καιρώ πανδημίας και είναι σαφέστατα άμεσα επηρεαζόμενος από την εφαρμογή της Οδηγίας.

 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η  Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά σε συνεργασία με το Wikimedia Movement (https://www.wikimedia.org/) και με το Europe Direct Λεμεσού διοργανώνουν και σας προσκαλούν στη δεύτερη εκδήλωση στην Κύπρο που αφορά στην υιοθέτηση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμοστεί και σε ποιο βαθμό στα κυπριακά δεδομένα.

 

Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η συζήτηση θεμάτων όπως οι επιπτώσεις της εφαρμογής της Οδηγίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), στους νομικούς, καλλιτέχνες, συγγραφείς, φωτογράφους και άλλα συναφή επαγγέλματα, στην ηλεκτρονική μάθηση και διαδικτυακή εκπαίδευση και στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Θα συζητηθεί επίσης η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως και η χρήση και επαναχρησιμοποίησή της αλλά και το δικαίωμα των δικαιούχων για μη διάθεση των έργων τους έναντι του δικαιώματος των χρηστών στην ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και να εκφράζονται ελεύθερα.

 

Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Γενικός Εισαγγελέας, η Υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας

και Τουρισμού, o Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και προσβλέπουμε στη συμμετοχή των νέων προέδρων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων.

 

H εκδήλωση απευθύνεται σε νομικούς, εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, φωτογράφους, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, κτλ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021, από τις 15.00 μέχρι τις 17.00.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: https://bit.ly/3qhnz9f.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019L0790

 

Agenda:

Joint Copyright Event__Agenda_28.6_MI